www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

هدیه مرادی : بازار وکیل ، نمایی از داخل بازار وکیل الرعایا یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است. که مردم در حال گردش و خرید هستند این بازار که به فرمان کریم خان زند ساخته شده، اکنون در مرکز شهر شیراز (شرق میدان شهرداری) قرار گرفته‌است. در کنار بازار مکان‌های دیگر چون مسجد و حمام تاریخی وکیل نیز قرار گرفته‌اند.بنای بازار وکیل از سال ۱۱۳۷ خورشیدی آغاز شد و تا سال ۱۱۵۶ توسعه و تکمیل آن به طول انجامید. این اثر در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ با شمارهٔ ثبت ۹۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

عکس بعدی عکس قبلی
بازار وکیل
نمایی از داخل بازار وکیل الرعایا یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و تاریخی ایران است. که مردم در حال گردش و خرید هستند این بازار که به فرمان کریم خان زند ساخته شده، اکنون در مرکز شهر شیراز (شرق میدان شهرداری) قرار گرفته‌است. در کنار بازار مکان‌های دیگر چون مسجد و حمام تاریخی وکیل نیز قرار گرفته‌اند.بنای بازار وکیل از سال ۱۱۳۷ خورشیدی آغاز شد و تا سال ۱۱۵۶ توسعه و تکمیل آن به طول انجامید. این اثر در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۵۱ با شمارهٔ ثبت ۹۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: هدیه مرادی
مدل دوربین: canon 70D
آدرس لینک مستقیم: