www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : رنگین کمان جنوب ، نمای رو به رویی قسمتی از کوه های رنگین کمانیِ جزیره هرمز که در استان هرمزگان،جنوب ایران واقع شده است.
در این پدیده شگفت انگیز می توان انواع خاک ها با رنگ های گوناگون را که محصول رویداد های زمین شناسی متفاوت است،پیدا کرد.
این جزیره از نظر زمین شناسی،یک گنبد نمکی است و در بخش بزرگی از آن می توان نمک کریستالی و رسوبات آتشفشانی ناشی از فعالیت های زمین شناسی را مشاهده کرد.
خاک سرخ جزیره هرمز که به دلیل وجود مواد معدنی و اکسید آهن است،کاربرد خوراکی دارد و اهالی جزیره از آن نوعی سُس خوراکی به نام

عکس بعدی عکس قبلی
رنگین کمان جنوب
نمای رو به رویی قسمتی از کوه های رنگین کمانیِ جزیره هرمز که در استان هرمزگان،جنوب ایران واقع شده است. در این پدیده شگفت انگیز می توان انواع خاک ها با رنگ های گوناگون را که محصول رویداد های زمین شناسی متفاوت است،پیدا کرد. این جزیره از نظر زمین شناسی،یک گنبد نمکی است و در بخش بزرگی از آن می توان نمک کریستالی و رسوبات آتشفشانی ناشی از فعالیت های زمین شناسی را مشاهده کرد. خاک سرخ جزیره هرمز که به دلیل وجود مواد معدنی و اکسید آهن است،کاربرد خوراکی دارد و اهالی جزیره از آن نوعی سُس خوراکی به نام'سوراغ'تهیه می کنند و در غذا های محلی خود از آن استفاده می کنند

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: