www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

میترا اکبری : روز قدس ، امام خمینی (ره) در مورد روز قدس گفته بودند: «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آن‌ها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم.»
امید به جوانان برای حمایت از فلسطینی ها طبق بیانات رهبر  آبت الله خامنه ای که به زودی شاهد آزادی قدس خواهیم بود.

عکس بعدی عکس قبلی
روز قدس
امام خمینی (ره) در مورد روز قدس گفته بودند: «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آن‌ها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم.» امید به جوانان برای حمایت از فلسطینی ها طبق بیانات رهبر آبت الله خامنه ای که به زودی شاهد آزادی قدس خواهیم بود.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: میترا اکبری
مدل دوربین: Canon 700D, Canon compact 25x, Samsung a5 & j7
آدرس لینک مستقیم: