www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

میترا اکبری : روز قدس ، آخرین جمعه رمضان، عطش و گرسنگی را چشیدیم تا از مکتب رمضان درس بیاموزیم. درس گذشت، درسِ دفاع از مظلومان و ستیز با ظالمان. و امروز، فلسطین، مظلوم است. دشمن هر چقدر با زورگویی تلاش کند بازم پروانه های امید و جهاد برای رهایی تلاش خواهند کرد.

عکس بعدی عکس قبلی
روز قدس
آخرین جمعه رمضان، عطش و گرسنگی را چشیدیم تا از مکتب رمضان درس بیاموزیم. درس گذشت، درسِ دفاع از مظلومان و ستیز با ظالمان. و امروز، فلسطین، مظلوم است. دشمن هر چقدر با زورگویی تلاش کند بازم پروانه های امید و جهاد برای رهایی تلاش خواهند کرد.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: میترا اکبری
مدل دوربین: Canon 700D, Canon compact 25x, Samsung a5 & j7
آدرس لینک مستقیم: