www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1395/03/03 15:12:36

اگر ما رسانه ها آن عکس را منتشر نمی کردیم
چندی پیش در رسانه ها عکسی منتشر شد از دیدار فرزند یکی از مسئولان نظام با چند تن از فرقه بهائیت. محمد مهاجری عضو شورای سردبیری خبرآنلاین نقدی نوشت(اینجا) به انتشار عکس این ملاقات و پرداختن به این دیدار و معتقد بود که برنده این اطلاع رسانی همانا فرقه بهائیت بود و متاسفانه این پیروزی نیز بر اثر عملکرد غیر حرفه ای رسانه هایی نصیب آنان شد که مخالف افکار این فرقه هستند.در تایید این بخش از نوشته محمد مهاجری می توان به نمودارهای زیر که حاصل آمار سایت آلکساست اشاره کرد.

چنانچه در این نمودار مشاهده می شود، تعداد باردید سایت این فرقه در محدوده ماه اخیر به نسبت گذشته آن رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه در مجموع بازدیدکننده چندانی ندارد.به نظر می رسد انتشار عکس مذکور و اطلاع رسانی های پیرامون آن، در عده ای از کاربران اینترنتی انگیزه ای ایجاد کرده تا جهت آشنایی با این فرقه به سایت آن مراجعه کنند.
چنانچه در این نمودار مشاهده می شود، تعداد باردید سایت این فرقه در محدوده ماه اخیر به نسبت گذشته آن رشد قابل توجهی داشته است. اگرچه در مجموع بازدیدکننده چندانی ندارد.به نظر می رسد انتشار عکس مذکور و اطلاع رسانی های پیرامون آن، در عده ای از کاربران اینترنتی انگیزه ای ایجاد کرده تا جهت آشنایی با این فرقه به سایت آن مراجعه کنند.


با توجه به این نمودار می توان دریافت که تعداد مراجعه کنندگانی که توسط موتورهای جستجو به سوی این سایت هدایت شده اند نیز رشد قابل توجهی داشته است. این در حالی است که پیش از آن ظاهرا کاربران اندکی موضوعات مرتبط با این فرقه را جستجو می کردند و تعداد مراجعات از طرف موتورهای جستجو به این سایت بطور قابل توجهی کاهش داشته است.
با توجه به این نمودار می توان دریافت که تعداد مراجعه کنندگانی که توسط موتورهای جستجو به سوی این سایت هدایت شده اند نیز رشد قابل توجهی داشته است. این در حالی است که پیش از آن ظاهرا کاربران اندکی موضوعات مرتبط با این فرقه را جستجو می کردند و تعداد مراجعات از طرف موتورهای جستجو به این سایت بطور قابل توجهی کاهش داشته است.