www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1394/01/30 16:09:22
در آستانه سال نو بنگالی انجام شد
جشنواره مقدس هندوها
در آستانه سال نو بنگالی، جشنواره مقدس هندوها با نام گاجان که به عنوان روز پیوند زمین و آسمان شناخته می شود، برگزار شد. این جشنواره که هر ساله در ماه آوریل برگزار می شود یک ماه به طول می انجامد و در روز آغاز سال نو بنگالی به پایان می رسد. انجام مراسم فداکارانه و از خودگذشتگی در جهت جلب رضایت و حمایت شیوا خدای هندو از مراسم آیینی این جشن به حساب می آید. عبور از روی زغال گداخته، خوابیدن روی تختی از میخ و به صلیب کشیده شدن از جمله این مراسم است.

یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند


یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند


یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند
یکی از مراسمات این روز تبرک کودکان توسط مردان مقدس هستند. آنها پای خود را روی سر، صورت، قفسه سینه، شکم یا .... کودکان قرار می دهند


آنها بر اساس باورهای خود با سوراخ کردن زبان بوسیله سیخ های فلزی برای خدایان خود فداکاری می کنندروستای باتان شرق کلکته
آنها بر اساس باورهای خود با سوراخ کردن زبان بوسیله سیخ های فلزی برای خدایان خود فداکاری می کنندروستای باتان شرق کلکته


برخی با سوراخ کردن بدن بوسیله میخ های فلزی برای خدایان خود فداکاری می کنندروستای باتان شرق کلکته
برخی با سوراخ کردن بدن بوسیله میخ های فلزی برای خدایان خود فداکاری می کنندروستای باتان شرق کلکته


یک مرد با به صلیب کشیدن خود برای شیوا (یکی از خدایان هندو) فداکاری می کند
یک مرد با به صلیب کشیدن خود برای شیوا (یکی از خدایان هندو) فداکاری می کند

هندوها با غلطیدن بر روی بوته های خار روی زمین خود را به معبدی در منطقه Khurda  واقع در ایالت Odisha هند شرقی می رسانند
هندوها با غلطیدن بر روی بوته های خار روی زمین خود را به معبدی در منطقه Khurda واقع در ایالت Odisha هند شرقی می رسانند


راه رفتن روی هیزم یا ذغال برافروخته از جمله ریاضت هایی است که پیروان هندو برای احترام به خداوندگار خود انجام می دهند
راه رفتن روی هیزم یا ذغال برافروخته از جمله ریاضت هایی است که پیروان هندو برای احترام به خداوندگار خود انجام می دهند


رقص مشعل یکی دیگر از مراسمات جشن گاجان (Gajan) است
رقص مشعل یکی دیگر از مراسمات جشن گاجان (Gajan) است


مرد هندو روی تختی از میخ های بلند خوابیده که در میان آنها خنجر های تیز قراردارد.
مرد هندو روی تختی از میخ های بلند خوابیده که در میان آنها خنجر های تیز قراردارد.


دختر هندی در لباس الهه هندو (کالی) در حال تمرین قبل از شرکت در یک جشن دینی Gajan در کلکته
دختر هندی در لباس الهه هندو (کالی) در حال تمرین قبل از شرکت در یک جشن دینی Gajan در کلکته