www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1392/08/19 19:21:54

صلیب شکسته در دانشگاه آزاد بندرعباس
صلیب شکسته؛ امروز نمادی است که با دیدن آن بخشی تاریک و یا شاید تاریک ترین بخش تاریخ جهان به ذهن هر انسان آزاده ای متبادر می شود.


صلیب شکسته، نمادی بود که آلمان نازی یا رژیم ناسیونال سوسیالیستهای کارگران آلمان به رهبری آدلوف هیتلر آن را برای خود برگزیده بودند. نمادی که "کریستال ناخت" را رقم زد و نمادی که به انسان های غیر ژرمن به دید موجودات پست می نگریست. این نماد نه تنها در دوران جنگ جهانی دوم بلکه دهها سال پس از گذشت این دوره وحشت همچنان مورد نفرت و تنفر هر انسان آزاده است. هرچند این نماد در ایران باستان با نام سواستیکا "گردونه مهر" یا چلیپا به کار رفته اما آنچه امروز در اولین نظر به بیننده القا میکند صلیب شکسته نازی است و انتخاب آن برای چنین محیط هایی مناسب نمی نماید.