www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1392/06/04 18:01:53

دارو گیاهی قاضی زاده در فریمان فقط یک شعبه دارد
تصویرنت - پرونده: فریمان شهری در استان خراسان رضوی این روزها بیش از هر زمان مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. این مساله از آنجا آغاز شد که کاربر خوش ذوق تصویرنت به نام "محمد متفق فریمانی" عکسی از مغازه داروی گیاهی پدر وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید را در بخش "عکس های شما" ی سایت قرارداد و پس از آن این تصاویر انعکاس قابل توجهی در سایت خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و غیر خبری پیدا کرد. تصاویر زیر عکس های دیگری است که از سوی این کابر خوش ذوق برای شبکه تصویر ارسال شده است:

فریمان - خیابان امام خمینی(ره) - شهید دکتر سید علی قاضی زاده برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
فریمان - خیابان امام خمینی(ره) - شهید دکتر سید علی قاضی زاده برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.


فریمان - مسجد جامع - سید حسین قاضی زاده هاشمی(نماینده وقت مردم فریمان در مجلس) برادر بزرگتر وزیر بهداشت در کنار حجه الاسلام هاشمی رئیس جمهور وقت.
فریمان - مسجد جامع - سید حسین قاضی زاده هاشمی(نماینده وقت مردم فریمان در مجلس) برادر بزرگتر وزیر بهداشت در کنار حجه الاسلام هاشمی رئیس جمهور وقت.


دارو گیاهی قاضی زاده ظاهرا مثل سوهان حاج حسین و پسران نوع تقلبی هم دارد. تا آنجا که این خانواده را مجبور ساخته تا با بیلبوردی بزرگ اعلام کنند که "این مکان تنها شعبه دارو گیاهی قاضی زاده در فریمان می باشد."
دارو گیاهی قاضی زاده ظاهرا مثل سوهان حاج حسین و پسران نوع تقلبی هم دارد. تا آنجا که این خانواده را مجبور ساخته تا با بیلبوردی بزرگ اعلام کنند که "این مکان تنها شعبه دارو گیاهی قاضی زاده در فریمان می باشد."


فریمان - خیابان امام خمینی(ره) - شهید دکتر سید علی قاضی زاده برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
فریمان - خیابان امام خمینی(ره) - شهید دکتر سید علی قاضی زاده برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
فریمان - میدان امام رضا(ع) - عطاری سید مجید قاضی زاده هاشمی برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
فریمان - میدان امام رضا(ع) - عطاری سید مجید قاضی زاده هاشمی برادر دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.
از احساسات گرم و صمیمانه شما همشهریان عزیز کمال تشکر را می نمایم
از احساسات گرم و صمیمانه شما همشهریان عزیز کمال تشکر را می نمایم