www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/09/10 12:03:41

صندوق های صدقات کمیته امداد چگونه پر می شود
تصویرنت - پرونده: شاید بیشتر مردم بر این باور باشند که صندوق های صدقات توسط افرادی پر می شود که دارای تمکن مالی متوسط به بالا باشند. اما خانم منا ثباتی عکس های زیبایی از زندگی روستایی در منطقه سرسبز ماسال در تصویرنت قراردادند که در چند قطعه از آنها نکته جالبی توجه بیننده را به خود جلب می کند:

آیا چیزی غیر از ایمان به خدا و طبع بلند این خانواده صندوق صدقات کمیته امداد نصب شده بر دیوار را پر می کند؟
آیا چیزی غیر از ایمان به خدا و طبع بلند این خانواده صندوق صدقات کمیته امداد نصب شده بر دیوار را پر می کند؟

تنها روحیه قناعت است که این زندگی را برای اهالی آن زیبا و دلنشین کرده است.
تنها روحیه قناعت است که این زندگی را برای اهالی آن زیبا و دلنشین کرده است.
تصویرنت http://www.tasvirnet.com/fa/showgroup.aspx?gid=462

این تصاویر می تواند هشداری برای بیننده آن باشد که آیا او نیز وظیفه و نقش خود را به خوبی ایفا می کند؟ خواه این بیننده یکی از آحاد افراد اجتماع باشد، خواه یکی از مسئولینی که در نحوه جمع آوری و شیوه مصرف این صدقات تصمیم گیرنده، تصمیم ساز و یا به هر نحوی دخیل است.