www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/07/21 15:18:27

مردان سیاسی و زنان مشاور
تصویرنت - پرونده: امروزه زنان در جهان سیاست از تاثیرگذارترین قشرها هستند. این تاثیر گذاری یا مستقیم و یا با واسطه است. در ایران نیز چند سالی است زنان در بازی سیاست همسران خود را همراهی می کنند. البته این مساله عمومیت ندارد و ظاهرا گرایش به سنت یا مدرنیته در این زمینه بی تاثیر نیست.

هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی؛ خانم مرعشی از معدود زنانی است که کمترین دخالت در سیاست را داشته اما در چند سال گذشته حوادث و تحولات اجتماعی پای او را نیز به سیاست کشانده است.
هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی؛ خانم مرعشی از معدود زنانی است که کمترین دخالت در سیاست را داشته اما در چند سال گذشته حوادث و تحولات اجتماعی پای او را نیز به سیاست کشانده است.
http://www.baharnews.ir/images/docs/000005/005532/images/11281_613.jpg

اعظم السادات فراحی همسر محمود احمدی نژاد. خانم فراحی نقش مهمی در کنار همسر خود به عنوان رئیس جمهوری داشت به طوری که ایشان یکی از پاهای ثابت سفرهای خارجی احمدی نژاد بوده و در دیدار مقام های خارجی از ایران نیز دیدارهایی جداگانه با همسران آنها داشته است.
اعظم السادات فراحی همسر محمود احمدی نژاد. خانم فراحی نقش مهمی در کنار همسر خود به عنوان رئیس جمهوری داشت به طوری که ایشان یکی از پاهای ثابت سفرهای خارجی احمدی نژاد بوده و در دیدار مقام های خارجی از ایران نیز دیدارهایی جداگانه با همسران آنها داشته است.
http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2010-12/thumbs/1292886112_ahmadinejad-4.jpg

طیبه ماهروزاده همسر حداد عادل در سفر به روسیه. این عکس به زمانی که حداد عادل ریاست مجلس شورای اسلامی ایران را دارد باز می گردد.
طیبه ماهروزاده همسر حداد عادل در سفر به روسیه. این عکس به زمانی که حداد عادل ریاست مجلس شورای اسلامی ایران را دارد باز می گردد.
http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2005/12/166160_orig.jpg

طاهره نظری همسر منوچهر متکی. وی پس از انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر خارجه همواره در کنار او بوده و بعنوان مشاور وزیر خارجه عمل می کرد.
طاهره نظری همسر منوچهر متکی. وی پس از انتخاب آقای متکی به عنوان وزیر خارجه همواره در کنار او بوده و بعنوان مشاور وزیر خارجه عمل می کرد.


زهرا مشیر همسر قالیباف شهردار فعلی تهران همکاری خود را از مدیر کلی امور بانوان شهرداری تهران آغاز کرد. عضویت در هیأت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز از دیگر بارهایی بود که وی از دوش همسر خود برداشت. در مسیر مدیریت شهرداری تهران البته این دو از همراهی الیاس فرزند خویش نیز استفاده کردند. برخی بر این باورند یارگیری از مشاوران جوان رقبا و سامان دهی بخشی از امور رسانه ای و پایگاه های اینترنتی از جمله خدماتی است که الیاس قالیباف برای پدر به انجام می رساند.
زهرا مشیر همسر قالیباف شهردار فعلی تهران همکاری خود را از مدیر کلی امور بانوان شهرداری تهران آغاز کرد. عضویت در هیأت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری نیز از دیگر بارهایی بود که وی از دوش همسر خود برداشت. در مسیر مدیریت شهرداری تهران البته این دو از همراهی الیاس فرزند خویش نیز استفاده کردند. برخی بر این باورند یارگیری از مشاوران جوان رقبا و سامان دهی بخشی از امور رسانه ای و پایگاه های اینترنتی از جمله خدماتی است که الیاس قالیباف برای پدر به انجام می رساند.
http://www.asriran.com/files/fa/news/1391/2/24/222190_391.jpg

همسر خاتمی در کنارش. وی یکی از بی حاشیه ترین همسران مقام های ایران بود و در دوره اصلاحات هم از حضور در مجامع عمومی خود داری می کرد.
همسر خاتمی در کنارش. وی یکی از بی حاشیه ترین همسران مقام های ایران بود و در دوره اصلاحات هم از حضور در مجامع عمومی خود داری می کرد.
http://www.picpack.ir/wp-content/uploads/2012/03/www.picpack.ir_42.jpg

زهرا اشراقی؛ همسر محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری اسبق. خانم اشراقی بر خلاف جاری خود حضور موثری در عرصه سیاست داشته است. مصاحبه های وی معمولا با حاشیه هایی همراه بوده است.
زهرا اشراقی؛ همسر محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری اسبق. خانم اشراقی بر خلاف جاری خود حضور موثری در عرصه سیاست داشته است. مصاحبه های وی معمولا با حاشیه هایی همراه بوده است.


محسن رضایی در کنار همسرش. از زمانی که همراه داشتن همسران برای مردان قدرت در ایران مرسوم شد این ژنرال سابق نیز برای نشان دادن قدرت سیاسی خود با همسرش در هنگام رای دادن در پای صندوق ها حاضر شده است.
محسن رضایی در کنار همسرش. از زمانی که همراه داشتن همسران برای مردان قدرت در ایران مرسوم شد این ژنرال سابق نیز برای نشان دادن قدرت سیاسی خود با همسرش در هنگام رای دادن در پای صندوق ها حاضر شده است.
http://tabnak.ir/files/fa/news/1388/2/19/29073_278.jpg

صالحی نیز همچون سلف خود متکی برای نخستین بار همسر خود را در هنگام استقبال از گروگانهای آزاد شده ایرانی در لیبی به همراه داشت تا فتح بابی برای ادامه حضور وی در عرصه سیاسی ایران باشد.
صالحی نیز همچون سلف خود متکی برای نخستین بار همسر خود را در هنگام استقبال از گروگانهای آزاد شده ایرانی در لیبی به همراه داشت تا فتح بابی برای ادامه حضور وی در عرصه سیاسی ایران باشد.
http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/10/871291_orig.jpg