www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/06/19 12:08:16

مدرسه‌ای که تنها یک دانش‌آموز دارد
تصویرنت - پرونده: دانش‌آموزی در روستای باوشانگ در شمال چین پس از اینکه بیماری ایدزش تشخیص داده شد از مدرسه بچه‌های معمولی رانده شد و از این رو در مدرسه‌ای ویژه به تنهایی درس می‌خواند.

ژیآئو لیانگ (به معنی درخشش کوچک) کودک یتیمی ناقل ویروس HIV است که به تنهایی در مدرسه‌ای ویژه در روستای بوآشان در شمال چین در استان لیائونینگ درس می‌خواند.
ژیآئو لیانگ (به معنی درخشش کوچک) کودک یتیمی ناقل ویروس HIV است که به تنهایی در مدرسه‌ای ویژه در روستای بوآشان در شمال چین در استان لیائونینگ درس می‌خواند.


نگ لیجونگ برای اینکه هر روز به این مدرسه آمده و به تنها دانش‌آموزش درس بدهد، 20 کیلومتر را با دوچرخه طی می‌کند.
نگ لیجونگ برای اینکه هر روز به این مدرسه آمده و به تنها دانش‌آموزش درس بدهد، 20 کیلومتر را با دوچرخه طی می‌کند.


شورای روستا این اتاق را طی هشت سال گذشته در اختیار ژیآئو لیانگ قرار داده تا در آن درس بخواند.
شورای روستا این اتاق را طی هشت سال گذشته در اختیار ژیآئو لیانگ قرار داده تا در آن درس بخواند.