www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/06/05 23:17:51

فلسطین؛ نماد بی صداقتی مدعیان حقوق بشر
فلسطین مظلوم؛ شرم زمینی است در گوشه ای از جهان اسلام این سرزمین بیش از شش دهه است که در زیر چکمه های "اهل عبور" و بازماندگان قطار آشویتس له می شود و از جامعه جهانی هم دم بر نمی آید.

مادری که جدا شدن از فرزندانش شاید ندیدن آنها تا ابد باشد
مادری که جدا شدن از فرزندانش شاید ندیدن آنها تا ابد باشد


و همینطور فرزندی که این جدایی را دیر پا می داند و بیم از آن دارد که مادر به سرنوشت اسیریانی دچار شود که کسی از آنها خبر ندارد.
و همینطور فرزندی که این جدایی را دیر پا می داند و بیم از آن دارد که مادر به سرنوشت اسیریانی دچار شود که کسی از آنها خبر ندارد.


و جای خالی مدعیان حقوق بشر!
و جای خالی مدعیان حقوق بشر!


ماده37 پيمان جهاني حقوق كودك: هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه , رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد !
ماده37 پيمان جهاني حقوق كودك: هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه , رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد !


و مردی که به همراه کودکان خود نظاره گر تخریب خانه و دودمان خود از سوی قومی است که خود مدعی است چنین ظلمی بر او رفته است
و مردی که به همراه کودکان خود نظاره گر تخریب خانه و دودمان خود از سوی قومی است که خود مدعی است چنین ظلمی بر او رفته است


تخریب همچنان ادامه دارد. ساخت شهرک ها همچنان ادامه دارد و این همان استراتژی "تخریب سازنده" است که حامیان آمریکایی صهیونیست ها از آن حمایت می کنند
تخریب همچنان ادامه دارد. ساخت شهرک ها همچنان ادامه دارد و این همان استراتژی "تخریب سازنده" است که حامیان آمریکایی صهیونیست ها از آن حمایت می کنند


در این سرزمین حقوق کودکان فلسطینی نادیده گرفته می شود
در این سرزمین حقوق کودکان فلسطینی نادیده گرفته می شود


کدام سازمان! کدام پیمان! و چگونه همبازی من زنده خواهد شد؟!
کدام سازمان! کدام پیمان! و چگونه همبازی من زنده خواهد شد؟!


اما مقاومت همچنان ادامه دارد و پرچم فلسطین هرگز بر زمین گذاشته نخواهد شد
اما مقاومت همچنان ادامه دارد و پرچم فلسطین هرگز بر زمین گذاشته نخواهد شد


زنان هم در این مقاومت حضور فعال دارند
زنان هم در این مقاومت حضور فعال دارند


مقاومت در فلسطین؛ استراتژی و دکترینی است که محدود به جنس نیست
مقاومت در فلسطین؛ استراتژی و دکترینی است که محدود به جنس نیست


این مبارزان دل های نترسی دارند
این مبارزان دل های نترسی دارند


و اینجا همان سرزمین فلسطین است نه اسرائیل
و اینجا همان سرزمین فلسطین است نه اسرائیل