www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/06/01 23:19:05

چهره‌های مهم اجلاس تهران
تصویر نت - پرونده: 51کشور تاکنون اعلام کرده‌اند که در حد رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، پادشاه یا معاون رئیس‌جمهور در اجلاس جنبش عدم تعهد در ایران شرکت خواهند کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری سخنران اصلی افتتاحیه اجلاس هستند. بی‌شک سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیین کننده در رویکرد کشور ما در طول سه سال مدیریت این جنبش خواهد داشت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری سخنران اصلی افتتاحیه اجلاس هستند. بی‌شک سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیین کننده در رویکرد کشور ما در طول سه سال مدیریت این جنبش خواهد داشت.


محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهور کشورمان
محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهور کشورمان


محمد مرسی که حضور او در تهران بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های عرب و غرب خواهد داشت
محمد مرسی که حضور او در تهران بازتاب‌های وسیعی در رسانه‌های عرب و غرب خواهد داشت


بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که فشارهای غرب برای نیامدن او به تهران این روزها افزایش یافته از حاضران حتمی اجلاس تهران خواهد بود.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد که فشارهای غرب برای نیامدن او به تهران این روزها افزایش یافته از حاضران حتمی اجلاس تهران خواهد بود.


پوتین مهمان ویژه و تاثیرگذار اجلاس تهران خواهد بود
پوتین مهمان ویژه و تاثیرگذار اجلاس تهران خواهد بود


کرزای نیز از تاثیرگذارترین مهمانان این اجلاس است
کرزای نیز از تاثیرگذارترین مهمانان این اجلاس است


میشل سلیمان از چهره‌های مهم حاضر در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران خواهد بود
میشل سلیمان از چهره‌های مهم حاضر در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران خواهد بود