www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1392/08/04 16:05:31
حرکتی دیگر در مسیر دموکراسی "پشت رل"/
رانندگی زنان عربستان؛ چالشی پایدار
این روزها زنان در عربستان با چالش های بسیاری حتی برای دستیابی به حقوق اولیه خود مواجهند. اخیرا دولت عربستان اعلام کرده که در صدد بررسی مطالبات عمومی جامعه زنان این کشور برای اجازه ورود آنها به استادیوم است. اما این اعلام در حالی است که زنان این کشور درباره اجازه رانندگی که حقوقی پایه ای تر و مهمتر تلقی می شود با چالشی بزرگ با حاکمیت سنتی این کشور روبرو هستند. آنها برای دست یافتن به حقوق رانندگی اقدام به برگزاری کمپین هایی می کنند. ساعاتی پیش عده از زنان عربستانی بدون اعتنا به ممنوعیت های قانونی بار دیگر کمپین خود رآ آغاز و در پشت رل ها به خیابان ها آمده تصاویر آنرا در اینترنت منتشر کردند.

زنان از دیر باز حق رانندگی در عربستان را نداشته اند و تاکنون این معضل به قوت خود باقی مانده است.
زنان از دیر باز حق رانندگی در عربستان را نداشته اند و تاکنون این معضل به قوت خود باقی مانده است.


برخی از زنان سوار شدن بر ماشین های عمومی را تهدیدی برای خود می دانند.
برخی از زنان سوار شدن بر ماشین های عمومی را تهدیدی برای خود می دانند.


گاهی آنها با سوار شدن بر اتومبیل هایی که در یک نمایشگاه لوکس پارک شده اند و با گرفتن عکس یادگاری نیاز خود را اینگونه به مردان محافظه کار خود اعلام می کنند.
گاهی آنها با سوار شدن بر اتومبیل هایی که در یک نمایشگاه لوکس پارک شده اند و با گرفتن عکس یادگاری نیاز خود را اینگونه به مردان محافظه کار خود اعلام می کنند.


به هر حال این گروه از بیابانها و از پیست های اتومبیلرانی شخصی اعتراضات خود را آغاز کردند.
به هر حال این گروه از بیابانها و از پیست های اتومبیلرانی شخصی اعتراضات خود را آغاز کردند.


در شهرها جنبشی به راه  انداخته و با اعلام اینکه  "ما صندلی عقبی را دوست نداریم" وارد مبارزه ای علنی شدند.
در شهرها جنبشی به راه انداخته و با اعلام اینکه "ما صندلی عقبی را دوست نداریم" وارد مبارزه ای علنی شدند.


سر  انجام به خود جرات دادند تا درب های جلو را هم باز کنند.
سر انجام به خود جرات دادند تا درب های جلو را هم باز کنند.


ابتدا ترس تمام وجود یک زن عربستانی را از نشستن در پست فرمان فرا می گرفت.
ابتدا ترس تمام وجود یک زن عربستانی را از نشستن در پست فرمان فرا می گرفت.


سر انجام زنان کمی بی باک می شوند و در سایه نبود قانونی مدون برای برخورد با آنها ابراز وجود می کنند.
سر انجام زنان کمی بی باک می شوند و در سایه نبود قانونی مدون برای برخورد با آنها ابراز وجود می کنند.


زمان که گذر می کند کمی آسوده تر می شوند. زیرا این حرکت با ارسال فیلمها به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سمپاتی هایی را در سطح جهانی بر می انگیزد.
زمان که گذر می کند کمی آسوده تر می شوند. زیرا این حرکت با ارسال فیلمها به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سمپاتی هایی را در سطح جهانی بر می انگیزد.


خوشحالی از یک موفقیت همچنان در سایه سکوت محافظه کاران ادامه دارد.
خوشحالی از یک موفقیت همچنان در سایه سکوت محافظه کاران ادامه دارد.


ناگهان ورق بر می گردد. منال الشریف ، تصویر [سمت چپ] در ماه مه 2011 دستگیر و به اتهام رانندگی و قرار دادن ویدئویی از این جرم  در فضای مجازی برای مدت 10 روز بازداشت می شود.
ناگهان ورق بر می گردد. منال الشریف ، تصویر [سمت چپ] در ماه مه 2011 دستگیر و به اتهام رانندگی و قرار دادن ویدئویی از این جرم در فضای مجازی برای مدت 10 روز بازداشت می شود.


با سپری شدن زمان زنان بیشتری محکوم می شوند.
با سپری شدن زمان زنان بیشتری محکوم می شوند.


عرصه بر زنان بار دیگر تنگ شده و این قشر در تلاش است تا بار دیگر با نشستن بر پشت رل حاکمان خود را متقاعد کنند.
عرصه بر زنان بار دیگر تنگ شده و این قشر در تلاش است تا بار دیگر با نشستن بر پشت رل حاکمان خود را متقاعد کنند.


و داســــــــــــــــــــــــــــــــتان اعتراض ها هچنان ادامه دارد.
و داســــــــــــــــــــــــــــــــتان اعتراض ها هچنان ادامه دارد.


گرچه زنان در عربستان رانندگی را در راستای دست یافتن به حقوق مسلم خود تعریف می کنند اما آگاهان به مسائل این کشور معتقدند که دموکراسی "پشت رل" جامعه سنتی و خاندان حاکم در این کشور را تهدید می کند و این چالش را بی پایان می نمایاند.