www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/03/26 18:07:10

مرگ تدریجی
17 ژوئن روز جهانی بیابان زدایی نامگذاری شده است. با وجود این نامگذاری و اهمیتی که به آن داده می‌شود انسان بی‌رحم دست از طبیعت زییا برنداشته و آن را مورد هجوم خود قرار می‌دهد به طوری که در سال‌های اخیر شاهد بیابان‌زایی به جای بیابان‌زدایی بوده‌ایم. تصاویر زیر «آمازون» منطقه‌ای وسیع با پوشش‌های در هم تنیده جنگلی و پرباران و یکی از شاهکارهای خالقی هستی را نشان می‌دهد که توسط دست غارتگر بشر سرنوشتی غمناک را انتظار می‌کشد.


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج


http://گتی ایمج