www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/02/04 23:13:14

فرهاد دانشجو قبل از ریاست ؛ فرهاد دانشجو بعد از ریاست
تصویرنت: در حالی که فرهاد دانشجو پیش از رسمی شدن ریاستش در دانشگاه آزاد و در ابتدای فعالیت در این دانشگاه بر کاهش شهریه دانشگاه آزاد تاکید می‌کرد امروز رقم شهریه این دانشگاه را از یک مدرسه غیرانتفاعی نیز کمتر دانست!

فرهاد دانشجو در بهمن ماه از کاهش 20 درصدی شهریه دانشگاه آزاد خبر داده بود. (روزنامه ایران)
فرهاد دانشجو در بهمن ماه از کاهش 20 درصدی شهریه دانشگاه آزاد خبر داده بود. (روزنامه ایران)
http://www.iran-newspaper.com/1390/11/5/iran/4993/page/1/iran_4993_1.pdf

فرهاد دانشجو 3 ماه بعد در اردیبهشت ماه 1391 تاکید کرد که شهریه دانشگاه آزاد زیاد نیست. (مهر)
فرهاد دانشجو 3 ماه بعد در اردیبهشت ماه 1391 تاکید کرد که شهریه دانشگاه آزاد زیاد نیست. (مهر)
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsid=1583857