www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1391/01/16 23:35:15

استیضاح و وزرای احمدی‌نژاد
تصویرنت - سرویس پرونده: وزرای محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم چندین بار با استیضاح مواجه شدند که دو بار موفق به کسب رای اعتماد مجدد نشدند و از صحنه قدرت به عنوان وزیر حذف شدند.

استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشوردولت محمود احمدی نژاد با 188 موافق، 45 مخالف و 14 ممتنع در آبان 1387 رای آورد.
استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشوردولت محمود احمدی نژاد با 188 موافق، 45 مخالف و 14 ممتنع در آبان 1387 رای آورد.


استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه دولت محمود احمدی نژاد در بهمن 1389 با 147 موافق، 78مخالف و 9 ممتنع رای آورد.
استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه دولت محمود احمدی نژاد در بهمن 1389 با 147 موافق، 78مخالف و 9 ممتنع رای آورد.


استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی وزیر دولت محمود احمدی نژاد مهر 1385 با 98 موافق و 149 مخالف رای نیاورد.
استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی وزیر دولت محمود احمدی نژاد مهر 1385 با 98 موافق و 149 مخالف رای نیاورد.


استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد اردیبهشت 1386 با 89 موافق، 132 مخالف و 17 ممتنع رای نیاورد.
استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد اردیبهشت 1386 با 89 موافق، 132 مخالف و 17 ممتنع رای نیاورد.


استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو دولت محمود احمدی نژاد اسفند 1389 رای نیاورد.
استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو دولت محمود احمدی نژاد اسفند 1389 رای نیاورد.


استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد آبان 1390 با 93 موافق، 141 مخالف و 10 ممتنع رای نیاورد. علی لاریجانی در جلسه رای اعتماد حسینی مطلبی در حمایت از او مطرح کرد که بعدها حاشیه ساز شد.
استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد آبان 1390 با 93 موافق، 141 مخالف و 10 ممتنع رای نیاورد. علی لاریجانی در جلسه رای اعتماد حسینی مطلبی در حمایت از او مطرح کرد که بعدها حاشیه ساز شد.


استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت محمود نژاد در فروردین 91 اعلام وصول شد. باید منتظر این استیضاح بود.
استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت محمود نژاد در فروردین 91 اعلام وصول شد. باید منتظر این استیضاح بود.