www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1390/12/22 22:48:18

عاقبت "ستاره داود" مهرآباد چه شد؟
تصویرنت - سرویس پرونده: پاییز سال 89 بود که برخی از سایت ها عکس های هوایی از گوگل را منتشر کردند که نقش بزرگی از ستاره داود بر بام ساختمان اصلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) در فرودگاه مهرآباد تهران را نشان می داد. در آن زمان انتقاد شدیدی از مسئولین مربوطه در سایت های متعدد فراگیر شد مبنی بر اینکه پس از 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز فکری برای این نقوش صورت نگرفته است. اکنون در پایان سال 90 در وبگردی خبرنگار تصویرنت مشخص شد بالاخره برای آن فکری شده و دیگر در نقشه و تصاویر گوگل این ستاره به چشم نمی خورد.

عکسی که در آبانماه 89 در سایت ها منتشر شد
عکسی که در آبانماه 89 در سایت ها منتشر شد
http://www.parsine.com/fa/news/28475/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af

تصویر جدیدی که تصویرنت از سرویس نقشه گوگل گرفته است. به نظر می رسد این سازه تبدیل به یک سازه مکعب شکل تبدیل شده و یا به این شکل استتار شده است. جستجوی اینترنت خبری را مبنی بر چگونگی رفع! این ستاره به دست نمی دهد.
تصویر جدیدی که تصویرنت از سرویس نقشه گوگل گرفته است. به نظر می رسد این سازه تبدیل به یک سازه مکعب شکل تبدیل شده و یا به این شکل استتار شده است. جستجوی اینترنت خبری را مبنی بر چگونگی رفع! این ستاره به دست نمی دهد.