www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
:: پرونده

1390/12/21 02:44:22

خانه ابدی بزرگان ادب؛ کدام جمله ادبی بر قبر سیمین دانشور حک می‌شود
تصویرنت - سرویس پرونده: سیمین دانشور روی دوش دوستداران علم و ادب تشییع و در آرامگاه ابدی آرام گرفت. در این پرونده نگاهی می‌اندازیم به سنگ قبر ادبای نامی کشور؛ شاید این سئوال مطرح شود که سنگ قبر سیمین دانشور همسر جلال آل احمد با کدام شعر یا جمله زیبا مزین خواهد شد.

سنگ قبر صادق هدایت
سنگ قبر صادق هدایت


سنگ قبر صادق هدایت از زاویه‌ای دیگر
سنگ قبر صادق هدایت از زاویه‌ای دیگر


سنگ قبر پروین اعتصامی و شعری که خودش برای حک شدن روی سنگ قبرش سرود
سنگ قبر پروین اعتصامی و شعری که خودش برای حک شدن روی سنگ قبرش سرود


سنگ قبر سهراب سپهری. سنگ قبر سهراب سپهری چهار مرتبه تا کنون تغییر کرده اما همیشه شعر  حک شده روی آن ثابت مانده است
سنگ قبر سهراب سپهری. سنگ قبر سهراب سپهری چهار مرتبه تا کنون تغییر کرده اما همیشه شعر حک شده روی آن ثابت مانده است


سنگ قبر جلال آل احمد همسر سیمین دانشور
سنگ قبر جلال آل احمد همسر سیمین دانشور


سیمین دانشور بانوی بزرگ ادبیات کشور هم از میان ما رفت تا ادبیات امروز در فقدان بزرگی دیگر به عزا نشیند. باید منتظر ماند و دید خانواده او چه جمله گهرباری را از آثارش بر قبرش نقش خواهند بست.
سیمین دانشور بانوی بزرگ ادبیات کشور هم از میان ما رفت تا ادبیات امروز در فقدان بزرگی دیگر به عزا نشیند. باید منتظر ماند و دید خانواده او چه جمله گهرباری را از آثارش بر قبرش نقش خواهند بست.