دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزير اقليم كردستان عراق http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=411 12/1/2023 6:45:53 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 6:45:53 AM 60 دیدار محمود احمدی نژاد با دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=411&ImageID=227991112 دیدار محمود احمدی نژاد با دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق]]> 12 November 2012 0:0:0 GMT دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=411&ImageID=269271112 دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق]]> 12 November 2012 0:0:0 GMT دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=411&ImageID=850331112 دیدار محمود احمدی نژاد با نخست وزیر اقلیم کردستان عراق]]> 12 November 2012 0:0:0 GMT