حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4080 12/9/2022 7:52:17 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/9/2022 7:52:17 PM 60 حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4080&ImageID=521790515 حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب]]> 13 May 2015 0:0:0 GMT حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4080&ImageID=640970515 حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب]]> 13 May 2015 0:0:0 GMT حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=4080&ImageID=989030515 حضور رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب]]> 13 May 2015 0:0:0 GMT