حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799 5/29/2024 7:28:08 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:28:08 PM 60 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=108851113 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 23 November 2013 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=129430314 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 8 March 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=178001113 حجت الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 23 November 2013 0:0:0 GMT چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=265240614 چهارمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت]]> 17 June 2014 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=406251113 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 20 November 2013 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=526880214 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 10 February 2014 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=533830813 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 12 August 2013 0:0:0 GMT تشییع پیکر زنده یاد مشفق کاشانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=576130115 تشییع پیکر زنده یاد مشفق کاشانی]]> 20 January 2015 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=610060713 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 24 July 2013 0:0:0 GMT مراسم نکوداشت حدادعادل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=624710713 مراسم نکوداشت حدادعادل]]> 13 July 2013 0:0:0 GMT حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=789780314 حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 12 March 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام سیدمحمود دعایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=819561113 حجت الاسلام سیدمحمود دعایی]]> 23 November 2013 0:0:0 GMT اولین کنگره ملی تجلیل از خبرنگاران ایثار و مقاومت http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3799&ImageID=823730813 اولین کنگره ملی تجلیل از خبرنگاران ایثار و مقاومت]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT