دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113 5/29/2024 5:58:01 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 5:58:01 PM 60 دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=213510513 دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=338360513 دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=415120513 دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=506560513 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT حمیدرضا حاجی بابایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=622960513 حمیدرضا حاجی بابایی]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=625580513 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1113&ImageID=654330513 دیدار فرهنگیان با رهبر انقلاب]]> 8 May 2013 0:0:0 GMT