www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

هدیه مرادی : برج ایفل  ، برجی فلزی است که در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن واقع در کشور فرانسه در شهر  پاریس است.  این عکی هوایی گرفته شده است برج ایفل که زمانی بلند ترین سازه ی جهان شناخته میشد،امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می‌شود، پربازدیدترین بنای جهان و یکی از شناخته‌شده‌ترین بناها در جهان است.در سال ۲۸ ژانویه ۱۸۸٧ اغاز و در سال 15مارس ١٨٨٩به پایان رسید ساخت برج ایفل دو سال و دو ماه طول کشید

عکس بعدی عکس قبلی
برج ایفل
برجی فلزی است که در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن واقع در کشور فرانسه در شهر پاریس است. این عکی هوایی گرفته شده است برج ایفل که زمانی بلند ترین سازه ی جهان شناخته میشد،امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می‌شود، پربازدیدترین بنای جهان و یکی از شناخته‌شده‌ترین بناها در جهان است.در سال ۲۸ ژانویه ۱۸۸٧ اغاز و در سال 15مارس ١٨٨٩به پایان رسید ساخت برج ایفل دو سال و دو ماه طول کشید

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: هدیه مرادی
مدل دوربین: canon 70D
آدرس لینک مستقیم: