www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : مسجد نصیرالملک ، نمای داخلی مسجد نصیر الملک ،معروف به مسجد صورتی،که به دستور میرزا حسن علی،ملقب به نصیرالملک، یکی از بزرگان سلسله قاجار ساخته شد ،از دیدگاه کاشی کاری یکی از ارزنده ترین مسجد ایران،در شهر شیراز محسوب میشود،دلیل معروفیت این بنا،استفاده از شیشه های رنگی و نفوذ نور های رنگارنگ که از پشت شیشه های آن در طول روز،به داخل آن راه می یابد و زیبایی خاصی در فضای مسجد خلق می شود است.
مسجد نصیر الملک در تاریخ ۳۰خرداد۱۳۵۸ خورشیدی به عنوان یک اثار ملی ایران به ثبت رسید. ساخت این بنا،۱۲ سال ،از سال ۱۲۵۵ تا۱۲۶۷ خورشیدی، به طول انجامید

عکس بعدی عکس قبلی
مسجد نصیرالملک
نمای داخلی مسجد نصیر الملک ،معروف به مسجد صورتی،که به دستور میرزا حسن علی،ملقب به نصیرالملک، یکی از بزرگان سلسله قاجار ساخته شد ،از دیدگاه کاشی کاری یکی از ارزنده ترین مسجد ایران،در شهر شیراز محسوب میشود،دلیل معروفیت این بنا،استفاده از شیشه های رنگی و نفوذ نور های رنگارنگ که از پشت شیشه های آن در طول روز،به داخل آن راه می یابد و زیبایی خاصی در فضای مسجد خلق می شود است. مسجد نصیر الملک در تاریخ ۳۰خرداد۱۳۵۸ خورشیدی به عنوان یک اثار ملی ایران به ثبت رسید. ساخت این بنا،۱۲ سال ،از سال ۱۲۵۵ تا۱۲۶۷ خورشیدی، به طول انجامید

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: