www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : قلعه فلک الافلاک ، نمایی از بالای قلعه فلک الافلاک که در زمان ساسانیان به نام دژشاپور خواست ساخته شد و محلی برای زندانی اسرای رومی بود.
در دوران قاجار،نام آن به قلعه فلک الافلاک تغییر یافت و در دوران پهلوی از آن به عنوان پادگان نظامی و زندان سیاسی استفاده شد.
قلعه وسعتی به اندازه ۵۳۰۰ متر مربع دارد وبلندترین دیوار آن ۲۲.۵ متر بالاتر از سطح زمین قرار گرفته است. داخل قلعه از چهار سالن بزرگ، دو حیاط خلوت، چندین تالار کوچک، اتاق ها و دروازه هایی به سمت شمال ساخته شده است.
این قلعه بر فراز تپه ای نزدیک به شهر خرم آباد در سرزمین ایران،ساخته شده است.

عکس بعدی عکس قبلی
قلعه فلک الافلاک
نمایی از بالای قلعه فلک الافلاک که در زمان ساسانیان به نام دژشاپور خواست ساخته شد و محلی برای زندانی اسرای رومی بود. در دوران قاجار،نام آن به قلعه فلک الافلاک تغییر یافت و در دوران پهلوی از آن به عنوان پادگان نظامی و زندان سیاسی استفاده شد. قلعه وسعتی به اندازه ۵۳۰۰ متر مربع دارد وبلندترین دیوار آن ۲۲.۵ متر بالاتر از سطح زمین قرار گرفته است. داخل قلعه از چهار سالن بزرگ، دو حیاط خلوت، چندین تالار کوچک، اتاق ها و دروازه هایی به سمت شمال ساخته شده است. این قلعه بر فراز تپه ای نزدیک به شهر خرم آباد در سرزمین ایران،ساخته شده است.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: