www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سمانه درویش : دیوار بزرگ مرجانی ، نمایی از مرجان ها در آب. دیواره بزرگ مرجانی بزرگترین صخره مرجانی در دنیا است که در شرق استرالیا قرار دارد. این مجموعه عظیم بیش از 2600 کیلومتر درازا دارد و می توان آن را از فضا هم مشاهده کرد. دیواره بزرگ مرجانی یکی از جاذبه های گردشگری استرالیا و یکی از نمادهای کوئیزلند به شمار می رود. در اینجا علاوه بر شنا و طبیعت گردی، امکان پرداختن به فعالیت های لذتبخشی همچون غواصی، ماهی گیری و قایق سواری نیز فراهم است. هر ساله حدود 2 میلیون گردشگر از این منطقه بازدید می کنند.

عکس بعدی عکس قبلی
دیوار بزرگ مرجانی
نمایی از مرجان ها در آب. دیواره بزرگ مرجانی بزرگترین صخره مرجانی در دنیا است که در شرق استرالیا قرار دارد. این مجموعه عظیم بیش از 2600 کیلومتر درازا دارد و می توان آن را از فضا هم مشاهده کرد. دیواره بزرگ مرجانی یکی از جاذبه های گردشگری استرالیا و یکی از نمادهای کوئیزلند به شمار می رود. در اینجا علاوه بر شنا و طبیعت گردی، امکان پرداختن به فعالیت های لذتبخشی همچون غواصی، ماهی گیری و قایق سواری نیز فراهم است. هر ساله حدود 2 میلیون گردشگر از این منطقه بازدید می کنند.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: سمانه درویش
مدل دوربین: 7d
آدرس لینک مستقیم: