www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سید یزدان انوری : کوه دماوند ، نمای کوه دماوند از روبرو که در شمال ایران است . این کوه بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه می باشد. دماوند در پارهٔ مرکزی رشته کوه البزر در جنوب دریای خزر جای دارد.

عکس بعدی عکس قبلی
کوه دماوند
نمای کوه دماوند از روبرو که در شمال ایران است . این کوه بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه می باشد. دماوند در پارهٔ مرکزی رشته کوه البزر در جنوب دریای خزر جای دارد.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: سید یزدان انوری
مدل دوربین: canon70d
آدرس لینک مستقیم: