www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

بهزادجعفری : شهر ونیز ، نمایی از شهر ونیز و خیابانی که به سیله قایق در آن تردد میکنند.وِنیز جزیره‌ای در شمال ایتالیا که در خلیجی از تالاب ونتزیا در نزدیکی دریای آدریاتیک قرار گرفته‌است و به صورت جزیره‌های کوچک است. جزیره‌ها به وسیلهٔ کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد و خودرویی وجود ندارد.

عکس بعدی عکس قبلی
شهر ونیز
نمایی از شهر ونیز و خیابانی که به سیله قایق در آن تردد میکنند.وِنیز جزیره‌ای در شمال ایتالیا که در خلیجی از تالاب ونتزیا در نزدیکی دریای آدریاتیک قرار گرفته‌است و به صورت جزیره‌های کوچک است. جزیره‌ها به وسیلهٔ کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد و خودرویی وجود ندارد.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: بهزادجعفری
مدل دوربین: اینترنت
آدرس لینک مستقیم: