www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : شهیاد ، نمایی از میدان آزادی ، بزرگ تربن میدان شهر تهران که در بخش غربی آن جای گرفته است،این میدان به همراه برج آزادی در سال ۱۳۴۹ خورشیدی،برای یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران به دستور شاهنشاه محمدرضا پهلوی،توسط حسین امامت طراحی و ساخته شد که شهیاد نام داشت و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به نام

عکس بعدی عکس قبلی
شهیاد
نمایی از میدان آزادی ، بزرگ تربن میدان شهر تهران که در بخش غربی آن جای گرفته است،این میدان به همراه برج آزادی در سال ۱۳۴۹ خورشیدی،برای یادبود جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران به دستور شاهنشاه محمدرضا پهلوی،توسط حسین امامت طراحی و ساخته شد که شهیاد نام داشت و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به نام'میدان آزادی'نام گذاری شد

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: