www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سمانه درویش : معبد طلایی هند ، نمایی از معبد طلایی و افرادی که برای زیارت آمدند.
دربار صاحب در بین سیک‌های سرتاسر جهان، مکانی زیارتی محسوب می‌شود و این معبد برای سیک‌ها مکانی مقدس به‌شمار می‌رود، زیرا گورو جاودانه این آئین، کتاب گورو گرانت صاحب در آن نگهداری می‌شود؛ این کتاب، کتاب مقدس آئین سیک و یازدهمین گورو به‌شمار می‌رود. نوشته‌ها و سروده‌های گورو ارجن در گورو گرانت صاحب نیز در این معبد قرار دارد. بیش از ششصد کاهن در این معبد به کار مشغولند.

عکس بعدی عکس قبلی
معبد طلایی هند
نمایی از معبد طلایی و افرادی که برای زیارت آمدند. دربار صاحب در بین سیک‌های سرتاسر جهان، مکانی زیارتی محسوب می‌شود و این معبد برای سیک‌ها مکانی مقدس به‌شمار می‌رود، زیرا گورو جاودانه این آئین، کتاب گورو گرانت صاحب در آن نگهداری می‌شود؛ این کتاب، کتاب مقدس آئین سیک و یازدهمین گورو به‌شمار می‌رود. نوشته‌ها و سروده‌های گورو ارجن در گورو گرانت صاحب نیز در این معبد قرار دارد. بیش از ششصد کاهن در این معبد به کار مشغولند.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: سمانه درویش
مدل دوربین: 7d
آدرس لینک مستقیم: