www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : کاریز ، شهر زیر زمینیِ پر آوازه با تلفیقی از هنر ایرانیو طبیعت زیبای جزیره کیش،با عمق ۱۶ متر و قدمتی کهن که به ۲۵۰۰سال پیش بر میگردد، در سرزمین تاریخیِ ایران واقع شده است به نام شهر زیر زمینی کاریز.ویژگی منحصر به فرد این ساختار زیر زمینی،مرجانی بودن،جریان آب شیرین و هوای خنک در زیر زمین است.از مواردی که سبب شده تا کاریز کیش پر اهمیت شود و تمایز ویژه ای با دیگر شهر های زیر زمینی ایران داشته باشد،سقف مرجانی آن است که زمانی،بَستَرِ آبِ دریا بوده و قطر آن به ۷ مترمی رسد.این سقف پر از صدف و آبزیانی است که به صورت فسیل درآمده اند و به راحتی قابل مشاهده هستند

عکس قبلی
کاریز
شهر زیر زمینیِ پر آوازه با تلفیقی از هنر ایرانیو طبیعت زیبای جزیره کیش،با عمق ۱۶ متر و قدمتی کهن که به ۲۵۰۰سال پیش بر میگردد، در سرزمین تاریخیِ ایران واقع شده است به نام شهر زیر زمینی کاریز.ویژگی منحصر به فرد این ساختار زیر زمینی،مرجانی بودن،جریان آب شیرین و هوای خنک در زیر زمین است.از مواردی که سبب شده تا کاریز کیش پر اهمیت شود و تمایز ویژه ای با دیگر شهر های زیر زمینی ایران داشته باشد،سقف مرجانی آن است که زمانی،بَستَرِ آبِ دریا بوده و قطر آن به ۷ مترمی رسد.این سقف پر از صدف و آبزیانی است که به صورت فسیل درآمده اند و به راحتی قابل مشاهده هستند

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: