www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

ملیکا مدنی فرد : خانه های حاشیه شهر زاهدان ، شهرداری برای ایجاد فضای شاد و زیبا  دیوارهای خانه های فقیر نشین حاشیه شهر را رنگ امیزی کرده است.
عکس توسط ملیکا مدنی فرد در سال 1997ثبت شده است.

عکس بعدی عکس قبلی
خانه های حاشیه شهر زاهدان
شهرداری برای ایجاد فضای شاد و زیبا دیوارهای خانه های فقیر نشین حاشیه شهر را رنگ امیزی کرده است. عکس توسط ملیکا مدنی فرد در سال 1997ثبت شده است.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: ملیکا مدنی فرد
مدل دوربین: Canon 6D
آدرس لینک مستقیم: