www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سیده لیلا غفوریان : برج ایفل ، برج فلزی ایفل که زمانی بلند ترین سازه جهانی شناخته می شد امروزه به عنوان نماد فرانسه است.پر بازدید ترین بنای جهان ویکی از شناخته شده ترین بناها در جهان است. برج فلزی در میدان شان دو مارس ودر کنار رود سن واقع در شهر پاریس است.

عکس بعدی عکس قبلی
برج ایفل
برج فلزی ایفل که زمانی بلند ترین سازه جهانی شناخته می شد امروزه به عنوان نماد فرانسه است.پر بازدید ترین بنای جهان ویکی از شناخته شده ترین بناها در جهان است. برج فلزی در میدان شان دو مارس ودر کنار رود سن واقع در شهر پاریس است.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: سیده لیلا غفوریان
مدل دوربین: Canon
آدرس لینک مستقیم: