www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

افسانه اصغرزاده : پرواز رئیس جمهور از کنارهتل مرگ  ، عبور هواپیمای رئیس جمهور آمریکا از کنار هتلی با پنجره های شکسته در لاس و گاس پنجره های شکسته مربوط به اتاقی است که از آنجا یک نفر به روی مردم شلیک کرد و 58 نفر را کشت و 547 نفر را مجروح کرد.

عکس بعدی عکس قبلی
پرواز رئیس جمهور از کنارهتل مرگ
عبور هواپیمای رئیس جمهور آمریکا از کنار هتلی با پنجره های شکسته در لاس و گاس پنجره های شکسته مربوط به اتاقی است که از آنجا یک نفر به روی مردم شلیک کرد و 58 نفر را کشت و 547 نفر را مجروح کرد.

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: افسانه اصغرزاده
مدل دوربین: D7200 nikon
آدرس لینک مستقیم: