www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

محمدرضا خانمیرزایی : کارت ویزیت لوازم الکترونیکی ، به نظر بنده طراحی خیلی ساده ای دارد و اصول طراحی در بعضی قسمت ها رعایت نشده است. در قسمت شماره تلفن ها همان طور که مشاهده میکنید در یک خط زیر هم قرار نگرفته و این از جذابیت یک کارت ویزیت خوب کم خواهد کرد-همچنین میتوان از یک لوگو بهتر و شکیل تر استفاده کرد

عکس بعدی عکس قبلی
کارت ویزیت لوازم الکترونیکی
به نظر بنده طراحی خیلی ساده ای دارد و اصول طراحی در بعضی قسمت ها رعایت نشده است. در قسمت شماره تلفن ها همان طور که مشاهده میکنید در یک خط زیر هم قرار نگرفته و این از جذابیت یک کارت ویزیت خوب کم خواهد کرد-همچنین میتوان از یک لوگو بهتر و شکیل تر استفاده کرد

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: محمدرضا خانمیرزایی
مدل دوربین: سامسونگ
آدرس لینک مستقیم: