www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

زینب سربازی : بنر روز قدس ، در این بنرپیام معروف رهبر  نوشته شده، بهتر بود از رنگ های بهتری استفاده میکردند
جایگاهی که نصب شده  دید کافی نداره و خیلی شلوغ ست بیشتر حواس رانندگان به چراغ راهنماس 
بنر مربوط به شهرداری ست
لوگوی شهرداری انقدر بزرگ توی ذوق میزند
میتونستن عکس با کیفیت تر انتخاب کنندیا از رنگ پرچم فلسطین استفاده کند.

عکس بعدی عکس قبلی
بنر روز قدس
در این بنرپیام معروف رهبر نوشته شده، بهتر بود از رنگ های بهتری استفاده میکردند جایگاهی که نصب شده دید کافی نداره و خیلی شلوغ ست بیشتر حواس رانندگان به چراغ راهنماس بنر مربوط به شهرداری ست لوگوی شهرداری انقدر بزرگ توی ذوق میزند میتونستن عکس با کیفیت تر انتخاب کنندیا از رنگ پرچم فلسطین استفاده کند.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: زینب سربازی
مدل دوربین: Samsung A5
آدرس لینک مستقیم: