www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

فائزه داراب : روز جهانى قدس ، بیلبورد مربوط به روز جهانى قدس در میدان توحید نصب شده است.رنگ زمینه مناسب نیست و عکسی که در بیلبورد بکار رفته شده طراحى خوبى ندارد.
شعارى که نوشته شده شناخته شده و تکرارى هست، اما شاید برای اینکه از زبان یک شخص سیاسی مهم گفته شده تاثیرگذار باشد.

عکس بعدی عکس قبلی
روز جهانى قدس
بیلبورد مربوط به روز جهانى قدس در میدان توحید نصب شده است.رنگ زمینه مناسب نیست و عکسی که در بیلبورد بکار رفته شده طراحى خوبى ندارد. شعارى که نوشته شده شناخته شده و تکرارى هست، اما شاید برای اینکه از زبان یک شخص سیاسی مهم گفته شده تاثیرگذار باشد.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: فائزه داراب
مدل دوربین: iphone6
آدرس لینک مستقیم: