www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

زهرا نادی  : تبلیغات شهری روز قدس  ، این بیلبورد در مقابل درب ورودی بهشت زهرا نصب شده است .روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ شمسی آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانستند و از مسلمانان جهان خواستند که برای کوتاه کردن دست دولت اسرائیل و پشتیبانان آن به هم بپیوندند؛ لذا استفاده از تصویر امام راحل (ره) به عنوان نامگذار این روز، در کنار متنی که به شخصیت جهانی ایشان اشاره دارد ،مناسب و تاثیرگذار است .متون به کار رفته گرچه نسبتا زیاد هستند اما با توجه‌ به ابعاد بزرگ بیلبورد ،به ایجاد کادری شلوغ نینجامیده اند . 
همچنین رنگ قرمز روز قدس و ما پیروزیم که با زمینه‌ی آبی در تضاد و با سایر متون متفاوت است ، در نگاه اول ، توجه مخاطب را به هدف اصلی تبلیغ معطوف مینماید.

عکس بعدی عکس قبلی
تبلیغات شهری روز قدس
این بیلبورد در مقابل درب ورودی بهشت زهرا نصب شده است .روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ شمسی آن را روزی رسمی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین دانستند و از مسلمانان جهان خواستند که برای کوتاه کردن دست دولت اسرائیل و پشتیبانان آن به هم بپیوندند؛ لذا استفاده از تصویر امام راحل (ره) به عنوان نامگذار این روز، در کنار متنی که به شخصیت جهانی ایشان اشاره دارد ،مناسب و تاثیرگذار است .متون به کار رفته گرچه نسبتا زیاد هستند اما با توجه‌ به ابعاد بزرگ بیلبورد ،به ایجاد کادری شلوغ نینجامیده اند . همچنین رنگ قرمز روز قدس و ما پیروزیم که با زمینه‌ی آبی در تضاد و با سایر متون متفاوت است ، در نگاه اول ، توجه مخاطب را به هدف اصلی تبلیغ معطوف مینماید.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: زهرا نادی
مدل دوربین: samsung galaxy s8
آدرس لینک مستقیم: