www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

مهراد مسلمیان : تصویر خلاقانه ، یک تصویر خلاقانه خوب و ویژه برای ماه رمضان. فقط باید حد اقل یک ماه زودتر یا چند ماه زودتر به پیشواز می رفتند تا باز خورد بسیار خوبی مخصوصا در ماه مبارک رمضان داشته باشد

عکس بعدی عکس قبلی
تصویر خلاقانه
یک تصویر خلاقانه خوب و ویژه برای ماه رمضان. فقط باید حد اقل یک ماه زودتر یا چند ماه زودتر به پیشواز می رفتند تا باز خورد بسیار خوبی مخصوصا در ماه مبارک رمضان داشته باشد

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: مهراد مسلمیان
مدل دوربین: S9+
آدرس لینک مستقیم: