www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

امیر بدرعظیمی  : آموزشگاه زبان خارجی ، یکی از نکات مثبت این تبلیغ استفاده از پرچمهای کشورهایی که زبان آن کشورها را آموزش می دهد است

عکس بعدی عکس قبلی
آموزشگاه زبان خارجی
یکی از نکات مثبت این تبلیغ استفاده از پرچمهای کشورهایی که زبان آن کشورها را آموزش می دهد است

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: امیر بدرعظیمی
مدل دوربین: تبلت
آدرس لینک مستقیم: