www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

میترا اکبری : خرمشهر آزاد شد ، رنگ زمینه یادآور خاک خرمشهر و لاله, کبوتر و کلاه سرباز سمبل شهدای وطن, هم زمان با اعلام خبر خوش آزادی خرمشهر که با گذشت سال ها هنوز باعث غرور و افتخار است غمی در خود دارد برای شهدایی که برای این آزادی تلاش کردن و اکنون در بین ما نیستند. یادشان گرامی باد.

عکس بعدی عکس قبلی
خرمشهر آزاد شد
رنگ زمینه یادآور خاک خرمشهر و لاله, کبوتر و کلاه سرباز سمبل شهدای وطن, هم زمان با اعلام خبر خوش آزادی خرمشهر که با گذشت سال ها هنوز باعث غرور و افتخار است غمی در خود دارد برای شهدایی که برای این آزادی تلاش کردن و اکنون در بین ما نیستند. یادشان گرامی باد.

موضوع ارسالی: آزاد
نام عکاس: میترا اکبری
مدل دوربین: Canon 700D, Canon compact 25x, Samsung a5 & j7
آدرس لینک مستقیم: