www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

فائزه داراب : بنر تبلیغاتی «تپسی» ، بنر تاکسی اینترنتی تپسبی که دارای اپلیکیشن است و روی گوشی های هوشمند نصب میشود،روی یک کیوسک روزنامه فروشی در بازار تهران نصب شده است.محل نصب بنر به دلیل رنگ استفاده شده مناسب نیست چون با درختانی که در پس زمینه دیده میشوند ترکیب شده است.
نوشته «از برزیل تا آرژانتین ۴ هزار تومان!»دارای ایهام است‌ و برای مخاطب جالب است.ممکن است در لحظه اول با خواندن آن متوجه منظور تبلیغ بشود.
همچنین نشان دهنده سفر درون شهری با قیمت مناسب است.
آدرس سایت تپسی در قسمت پایین بنر با فونت بسیار ریز نوشته شده که به سختی دیده میشود.

عکس بعدی عکس قبلی
بنر تبلیغاتی «تپسی»
بنر تاکسی اینترنتی تپسبی که دارای اپلیکیشن است و روی گوشی های هوشمند نصب میشود،روی یک کیوسک روزنامه فروشی در بازار تهران نصب شده است.محل نصب بنر به دلیل رنگ استفاده شده مناسب نیست چون با درختانی که در پس زمینه دیده میشوند ترکیب شده است. نوشته «از برزیل تا آرژانتین ۴ هزار تومان!»دارای ایهام است‌ و برای مخاطب جالب است.ممکن است در لحظه اول با خواندن آن متوجه منظور تبلیغ بشود. همچنین نشان دهنده سفر درون شهری با قیمت مناسب است. آدرس سایت تپسی در قسمت پایین بنر با فونت بسیار ریز نوشته شده که به سختی دیده میشود.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: فائزه داراب
مدل دوربین: iphone 6
آدرس لینک مستقیم: