www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

امیر بدرعظیمی  : نماد ، یکی از راه هایی که مشخص می کند یک تبلیغ مخصوص یک شهر خاص است استفاده از نماد های آن شهر است 
که در این تبلیغ از نماد برج میلاد استفاده گشته

عکس بعدی عکس قبلی
نماد
یکی از راه هایی که مشخص می کند یک تبلیغ مخصوص یک شهر خاص است استفاده از نماد های آن شهر است که در این تبلیغ از نماد برج میلاد استفاده گشته

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: امیر بدرعظیمی
مدل دوربین: تبلیغ اینترنتی
آدرس لینک مستقیم: