www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

فائزه داراب : گالرى گلها ، کارت ویزیت مربوط به فروشگاه لوازم موسیقی میباشد.در طراحی آن هیچ المانی از موسیقی استفاده نشده است.استفاده از خودکار روی کارت ویزیت برای نوشتن نام خانوادگی فروشنده انتخاب درستی نیست و ناخوشایند است.در قسمت پشت کارت تمام اطلاعات لازم با فونت مناسب درج شده است.لوگو استفاده شده در طراحی هم جالب است،اما همانطور که مشخص است ربطی به موسیقی ندارد.

عکس بعدی عکس قبلی
گالرى گلها
کارت ویزیت مربوط به فروشگاه لوازم موسیقی میباشد.در طراحی آن هیچ المانی از موسیقی استفاده نشده است.استفاده از خودکار روی کارت ویزیت برای نوشتن نام خانوادگی فروشنده انتخاب درستی نیست و ناخوشایند است.در قسمت پشت کارت تمام اطلاعات لازم با فونت مناسب درج شده است.لوگو استفاده شده در طراحی هم جالب است،اما همانطور که مشخص است ربطی به موسیقی ندارد.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: فائزه داراب
مدل دوربین: iphone6
آدرس لینک مستقیم: