www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سیاوش سلیمی : بانک قوامین ، تهران - میدان آرژانتین

بانک قوامین هم مثل دیگر بانک های هم سطح اقدامی جالب در کنار ساختمان اصلی خود کرده است.
این بار در این بنر خود موضوع خود را  در عصر تکنولوژی و دیجیتال به برنامه اندرویدی خود اختصاص داده است .

عکس بعدی عکس قبلی
بانک قوامین
تهران - میدان آرژانتین بانک قوامین هم مثل دیگر بانک های هم سطح اقدامی جالب در کنار ساختمان اصلی خود کرده است. این بار در این بنر خود موضوع خود را در عصر تکنولوژی و دیجیتال به برنامه اندرویدی خود اختصاص داده است .

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: سیاوش سلیمی
مدل دوربین: canon
آدرس لینک مستقیم: